Czy modernizacja uzdatniania wody w Drawsku Pomorskim zostanie sfinansowana?

Czy modernizacja uzdatniania wody w Drawsku Pomorskim zostanie sfinansowana?

Na wniosek Starostwa Powiatowego, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim, otrzymał środki finansowe na inwestycję z 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowane przedsięwzięcie, noszące nazwę „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy Kalkuty w Drawsku Pomorskim”, zdobyło fundusze w wysokości 1.805.000 złotych. Wkład własny Powiatu Drawskiego do tego projektu wyniósł 95.000 złotych.

Postępowanie przetargowe na wykonawcę tej inwestycji przeprowadzone przez Związek zakończyło się wyborem Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., które zgodziło się na realizację zadania za kwotę 1.854.840,00 zł brutto. Termin zakończenia prac określono na sierpień 2025 roku.

Omawiana inwestycja zakłada wykonanie dokumentacji projektowej, wymianę całego systemu stacji uzdatniania wody, monitorowanie parametrów wody oraz przekształcenie obecnej studni czerpanej wody. Dodatkowo planowane jest utworzenie drugiej, nowej studni.

Celem całego przedsięwzięcia jest kompleksowa modernizacja i rozbudowa ujęcia wody głębinowej, która ma służyć potrzebom szpitala. Planowane jest zastosowanie innowacyjnych technik technologicznych do jej uzdatniania, opartych na naturalnych procesach, które ograniczą ilość produktów ubocznych wprowadzanych do środowiska. Projekt przewiduje także wykorzystanie automatycznego sterowania i kontroli procesów uzdatniania wody oraz nowoczesnych technik pomiarowych. W ramach strategii minimalizacji ilości składników ubocznych powstających podczas dezynfekcji wody, planowane jest wykorzystanie lampy UV.