Dzień Rodziny w Złocieńcu

Dzień Rodziny w Złocieńcu

Wczoraj (15 maja) miejsce miał Międzynarodowy Dzień Rodziny, podczas którego dzielnicowi z Komisariatu Policji w Złocieńcu, wspólnie z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu oraz pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Drawsku Pomorskim aktywnie promowali wartości rodzinne.

Mieszkańcy Złocieńca mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób mogą zostać rodziną wspierającą lub rodziną zastępczą, a także jak uzyskać wsparcie asystenta rodziny. Spotkanie było pełne atrakcji, szczególnie dla dzieci z Prywatnego Przedszkola Stanisławy Rak-Lisowskiej oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu, którzy chętnie wzięli w nim udział. Dzieci entuzjastycznie brały udział w konkursach związanych z tematyką rodzinną, ciesząc się z nagród, słodyczy i radości.

Wszyscy uczestnicy spotkania, jednogłośnie, podkreślili, że rodzina jest najważniejsza. Wydarzenie to było okazją do promowania wartości rodzinnych oraz budowania więzi społecznych, a także do podkreślenia roli, jaką rodzina odgrywa w życiu jednostki i społeczeństwa.