Pęknięcia na zabytkowej kamienicy w Szczecinie

Pęknięcia na zabytkowej kamienicy w Szczecinie

Kamienica znajdująca się przy ulicy św. Wojciecha wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich.  Na jej fasadzie można zauważyć pęknięcia, które mogą w przyszłości doprowadzić do odspojenia niektórych elementów. Pojawią się głosy, że może być konieczne zdemontowanie części secesyjnego dachu.

Budynek zlokalizowany przy ulicy św. Wojciecha 1 jest przykładem stylu secesyjnego. Na terenie Szczecina można znaleźć tylko kilka takich kamienic.  Renowacja budynku wymaga szybkiej modernizacji. Nie zmienia to jednak faktu, że mieszkańcy uważają go za jedną z głównych ozdób miasta.

Miejski konserwator zabytków, Michał Dębowski poinformował, że ostatni remont kamienicy przeprowadzono w latach 90 tych.  Zajęto się wówczas elewacją. Okazało się jednak, że w wyniku miejscowego zalewania elewacji i montażu detali sztukatorskich pojawiły się pęknięcia. Może to doprowadzić do odspajania się tych elementów.

Na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej w zarządzaniu której znajduje się kamienica, została przeprowadzona ekspertyza. Jej celem było ustalenie stanu technicznego i ustalenie programu zabezpieczeń.  Konserwator zabytków po jej zakończeniu wydał pozwolenie na rozpoczęcie działań zabezpieczających.  Może się jednak okazać, że zabraknie funduszy na doprowadzenie wszystkich prac do końca.  W związku z czym podjęto decyzja, że proces polegający na renowacji elewacji budynku zostanie podzielony na etapy.  Na początek zostaną przeprowadzone działania zabezpieczające, których wykonanie jest bezsprzeczną koniecznością.