Ścieki w Drawie

Ścieki w Drawie

Złocieniecka oczyszczalnia ścieków, odprowadza zanieczyszczenia bezpośrednio do rzeki Drawy.  Takie głosy było słychać na terenie miasta. Zaniepokojeni mieszkańcy postanowili wyjaśnić tę sytuację. Burmistrz miasta postanowił wyjaśnić sytuację u źródła. Tym sposobem na ten temat wypowiedział się prezes ZWIK, Wojciech Pawłowicz.  Z jego wypowiedzi wynika, że obecnie w obrębie oczyszczalni  prowadzone są prace modernizacyjne. W związku, z czym może dochodzić do awarii urządzeń, czy też przerw w dostawie prądu. W najbliższym czasie należy się liczyć również z regulacją nowych urządzeń oraz różnymi awariami.

 

W kwietniu przeprowadzono badanie ścieków, które są odprowadzane do rzeki. Jego wyniki były zadowalające i wykazały, że nie ma mowy o pogorszeniu się jakości wody znajdującej się w zbiorniku. Odpowiedzialność za stan wody podczas prowadzonej modernizacji ma ponosić Generalny Wykonawca, czyli firma ENVIROTECH Sp. z o.o.  Po niepokojących informacjach otrzymanych od mieszkańców za prośbę burmistrza została zwołana specjalna komisja. Jej zadaniem było zbadanie jakości ścieków, które są odprowadzane do rzeki, przepływającej przez miasto.  W połowie maja została przeprowadzona wizja lokalna. W jej wyniku stwierdzono, iż badane ścieki są spienione i mają przeźroczystą barwę. Może to być spowodowane wysokim natlenieniem.  Najprawdopodobniej jest one wynikiem przemieszczania się ścieków po kaskadzie.   Jednak w przypadku zauważenia niepokojących kwestii związanych z zawartością rzeki, warto zgłosić swoje wątpliwości władzom miasta.