Porozumiewanie się z młodzieżą: Policjanci edukują o agresji i przemocy w szkole

Porozumiewanie się z młodzieżą: Policjanci edukują o agresji i przemocy w szkole

Funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej w Drawsku Pomorskim, razem z oficerem z Kalisza, odbyli interaktywne spotkanie ze studentami Szkoły Podstawowej w Pomierzynie. Głównym celem ich wizyty było omówienie i podjęcie dyskusji na temat agresji i przemocy, które mogą występować w środowisku szkolnym.

Podczas spotkania, policjantki szczegółowo objaśniły, czym jest agresja, jakie mogą być jej symptomy i jak można sobie z nią radzić, aby nie ewoluowała w przemoc. Przypomniały również uczniom o różnych możliwościach, gdzie i jak mogą uzyskać pomoc, jeśli kiedykolwiek staną się ofiarami takich działań w swojej szkole.

W dalszej części spotkania, przedstawiciele sił porządkowych przybliżyli uczniom prawne konsekwencje nietolerancji oraz niewłaściwego zachowania wobec innych osób. Edukacja ta miała na celu uświadomienie młodzieży o powadze takich czynów oraz promowanie pozytywnych postaw i wzajemnego szacunku.