Realizacja modernizacji apteki szpitalnej im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim

Realizacja modernizacji apteki szpitalnej im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim

Odnowiona apteka szpitalna w placówce medycznej noszącej imię Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim jest już gotowa do użytku. Po przeprowadzonym remoncie spełnia teraz wszystkie normy prawne znane z branży farmaceutycznej, co czyni ją zaawansowanym miejscem gwarantującym bezpieczne leczenie farmakologiczne dla pacjentów przebywających na hospitalizacji.

Dyrektor ds. farmacji w Grupie American Heart of Poland, dr n. farm. Katarzyna Molęda-Krawiec podkreśla rangę przeprowadzanej modernizacji, której głównym celem była poprawa bezpieczeństwa farmakoterapii dla osób leczonych stacjonarnie. Dyrektor Molęda-Krawiec podkreśla, że miejsce takie jak apteka szpitalna, odgrywa kluczową rolę dostarczając oddziałom szpitalnym, przychodniom czy innym jednostkom medycznym niezbędnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Ponadto, apteka jest źródłem wiarygodnych informacji na temat najnowszych terapii, dostępności leków, kosztów terapii oraz analitycznego podejścia do antybiotykoterapii.

Całość powierzchni apteki podzielono na dwie części – podstawową i pomocniczą. W skład obszaru podstawowego wchodzą: izba ekspedycyjna, izba recepturowa, śluza, zmywalnia, magazyny produktów leczniczych, wyrobów medycznych, leków chronionych, pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe, komora przyjęć, pomieszczenie do jałowego przygotowywania leków, sterylizatornia oraz pomieszczenie do przechowywania łatwo palnych produktów leczniczych.