233. rocznica Konstytucji 3 Maja: uroczystości w Złocieńcu

233. rocznica Konstytucji 3 Maja: uroczystości w Złocieńcu

Celebracja 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się z wielkim rozmachem w Złocieńcu. Zapoczątkowano ją mszą świętą w miejscowym kościele pod wezwaniem NMP, w której uczestniczyli nie tylko przedstawiciele samorządu, radni miejscy, ale również harcerze i tłumy mieszkańców miasta. Akcentem wprowadzającym w dalszą część uroczystości były brzmienia Złocienieckiej Orkiestry Dętej.

Po modlitewnej części, wszyscy zebrani ruszyli na spacer ulicami Złocieńca. Celem spaceru była tablica upamiętniająca Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Współczesna burmistrz Złocieńca, Małgorzata Głodek, w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na doniosłość obchodzonego wydarzenia historycznego i wezwała do kontynuowania działań dla dobra ojczyzny.

Kolejnym punktem programu obchodów był przemarsz do pomnika Ofiar Bolszewizmu i Faszyzmu znajdującego się przy Placu 3 Maja. Na miejscu odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której harcerze wręczyli zebranym biało-czerwone flagi. Wszystko to odbywało się przy dźwiękach hymnu narodowego zagrany przez Złocieniecką Orkiestrę Dętą i jednoczesnym podniesieniu flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy 2 Brygady Zmechanizowanej.