Rozmowa z mieszkańcami Zatorza – przegląd wyzwań stojących przed nową Burmistrz Złocieńca

Rozmowa z mieszkańcami Zatorza – przegląd wyzwań stojących przed nową Burmistrz Złocieńca

Podczas spotkania z mieszkańcami Zatorza, które miało miejsce w piątkowe popołudnie, nowo wybrana Burmistrz Złocieńca, Małgorzata Głodek, stanęła przed wieloma tematami wymagającymi rozwiązania. Spotkanie zorganizowane zostało w odpowiedzi na prośby społeczności lokalnej i odbyło się w historycznej sali ośrodka kultury. Okazało się, że lista problemów do omówienia jest długa.

Na początku spotkania, reprezentanci mieszkańców ulic Mirosławieckiej i Promiennej zwrócili się bezpośrednio do Burmistrzyni. Wyrażając swoje niezadowolenie, podkreślili, że ich osiedle bywa pomijane przez lokalne władze. Przytaczali problemy, których nie udało się rozwiązać przez ostatnie 10 lat.

Wśród najbardziej dotkliwych problemów, mieszkańcy wskazali na zaniedbania ze strony gminy. Mimo upływu ponad dekady od ostatnich inwestycji, poza kilkoma lampami postawionymi przez gminę, nie wprowadzono żadnych istotnych zmian infrastrukturalnych. Zwrócili uwagę, że jedynie przed wyborami drogi na osiedlu zostały nieco wyrównane.

Podczas rozmowy z Burmistrzynią Głodek, mieszkańcy podkreślali brak odpowiednich dróg dojazdowych do ich domów. Zauważyli, że muszą ciągle poruszać się w błotnistych warunkach i dołączyli do swoich słów dziesiątki zdjęć demonstrujących tę sytuację. Uwagę zwrócono także na problemy architektoniczne, niewłaściwą szerokość zjazdów oraz braki w oznakowaniu drogowym. Dodatkowo, mieszkańcy zgłosili obawy związane z wysoką prędkością, jaką kierowcy rozwijają na ulicy Mirosławieckiej.