Akcja ekologiczna: Nurkowie sprzątają rzekę Drawę

Akcja ekologiczna: Nurkowie sprzątają rzekę Drawę

Nie tylko płetwami, maskami i fajkami, ale również z butlami powietrza wyposażeni nurkowie, wkroczyli na dno rzeki Drawy w Złocieńcu. W sobotę z determinacją oraz siatkowymi workami na śmieci przemierzali głębiny rzeki. Znaleziska były różnorodne – od typowych odpadów, przez porzucone rowery, aż do nietypowego elementu jakim okazała się gitara.

Inicjatywa ta, choć spontaniczna, była dobrze przemyślana. Za jej powstanie odpowiedzialni są członkowie Grupy Poszukiwawczo-Nurkowej WOPR ze Złocieńca. Do akcji przyłączyło się również Stowarzyszenie „Wędkarskie Opowieści” oraz Centrum Szkoleniowo Nurkowe WOPR Dive Team. Te trzy organizacje podjęły się zadania wyprzątania fragmentu rzeki, który znajduje się przy stanicy wodnej.

Na podstawie zebranych informacji i dokonanych obserwacji, najwięcej śmieci znajdowało się tam, gdzie ludzie mieli najłatwiejszy dostęp do wody. Tym samym potwierdzono, że bezpośrednie oddziaływanie ludzi na środowisko naturalne ma zdecydowanie negatywny wpływ.