Co z punktem nocnej i świątecznej opieki?

Co z punktem nocnej i świątecznej opieki?

Z początkiem roku swoje funkcjonowanie zakończył punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Złocieńcu. Okazuję się, że pojawiła się szansa na ponowne utworzenie filii w Złocieńcu. Miasto poszukuję jednak lekarzy, którzy będą mogli pełnić w niej dyżury.

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o zakończeniu działalności złocienieckiego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w artykule: Punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostanie zamknięty. Okazało się, że nadzieja na przywrócenie punktu powraca. Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski deklaruję bowiem, że jej funkcjonowanie uwarunkowane jest aktualnie lekarzami, którzy mogliby pełnić dyżury w placówce. Jeśli tylko miasto będzie w stanie takie osoby zapewnić – punkt powróci. 

W poniedziałek (20 lutego) odbyło się spotkanie w szczecineckiej siedzibie NFZ. Dyrektor Oddziału – Paweł Kurzak zdeklarował się, o możliwości ponownego finansowania punktu nocnej i świątecznej opieki w Złocieńcu. Znaleźć muszą się jednak lekarze, którzy podpiszą stosowną umowę ze szpitalem. Gmina natomiast zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych placówki.