Nadleśnictwo i policja w działaniach “Wieniec”

Nadleśnictwo i policja w działaniach “Wieniec”

Policjanci wraz z Nadleśnictwem prowadzą aktualnie na terenie gminy Złocieniec działania pn. “Wieniec”. Planowana inicjatywa ma na celu ochronę lasów przed kłusownictwem oraz nielegalną wycinką drzew. 

Jak informuje mł. asp. Karolina Zych, w ramach prowadzonych działania pn. “Wieniec” policjanci wraz z leśnikami prowadzą wspólne patrole terenów leśnych. Pozwalają one na zatrzymanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, takich jak m.in. nielegalny wywóz, wycinka drzew czy kłusownictwo. W związku ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi oraz zwiększoną tendencją do kradzieży zasobów naturalnych akcja “Wieniec” ma szczególnie znaczenie. Dlatego też działania złocienieckich policjantów i pracowników nadleśnictwa mają zapobiec przez nielegalnym wyrębem drzew lub kłusownictwem na zwierzęta łowne. Zwiększone patrole dotyczą przede wszystkim lasów oraz miejsc, w których istnieje podejrzenie dokonywanych przestępstw.