Granty PPGR w Złocieńcu – rozpoczęto wydawanie sprzętu

Granty PPGR w Złocieńcu – rozpoczęto wydawanie sprzętu

Gmina Złocieniec otrzymała w ramach realizacji projektu “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dofinansowanie. Wsparcie pozwoliło na zakup 202 komputerów z akcesoriami typu myszka, podkładka, torba, słuchawki oraz pendrive. Łączna wartość sprzętu, który przekazany zostanie w formie darowizny to łącznie 482 260,86 zł.

Jak informuje Urząd Miejski w Złocieńcu, 29 listopada rozpoczęto wydawanie zakupionych laptopów dla osób do tego uprawnionych. Sprzęt odebrać można w Urzędzie Miejskim, jak i Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego,  Szkole Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu oraz Szkole Podstawowej w Nowym Worowie. 

O dokładnym terminie i miejscu odebrania laptopów z akcesoriami rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie poinformowani zostaną indywidualnie. Warto pamiętać, że osoby podpisujące umowę darowizny zobowiązani są w trakcie dwóch lat od zakończenia projektu co najmniej dwa razy złożyć oświadczenie o użytkowaniu sprzętu.