Odejście Zofii Wilczyńskiej – znanej działaczki i polityczki, która poświęciła swoje życie dla innych

Odejście Zofii Wilczyńskiej – znanej działaczki i polityczki, która poświęciła swoje życie dla innych

Odszedł od nas kolejny wielki człowiek. W sobotę, 15 czerwca, zmarła Zofia Wilczyńska. Dożyła sędziwych 82 lat, a niedawno świętowała kolejne urodziny. Była to kobieta o wielu twarzach – posłanka Sejmu PRL z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a także posłanka w II, III i IV kadencji Sejmu III Rzeczpospolitej (od 1993 do 2005 roku) reprezentująca Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Wilczyńska była również pedagogiem, pełniła obowiązki dyrektora przedszkola w Połczynie-Zdroju i była radną Powiatowej Rady Narodowej w Świdwinie w latach 1964–1974. Nie ograniczała się jednak tylko do roli polityka i edukatora. Angażowała się także w działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a dodatkowo piastowała funkcję liderki połczyńskiej Ligi Kobiet Polskich. Była postacią niezwykle cenioną, rozpoznawalną i aktywną aż do ostatnich dni swojego życia.

– Pani Zosia nosiła w sercu służbę dla innych. Na jej poselskiej wizytówce widniało hasło „Zosia Wilczyńska, jak mogę pomóc?”, co doskonale obrazuje jej oddanie dla społeczności i autentyczne człowieczeństwo – wspomina Anna Wasilewska, radna z Połczyna, która przekazała nam tę smutną wiadomość o śmierci Zofii Wilczyńskiej.