Odnowienie i adaptacja dawnego przedszkola na budynek mieszkalny

Odnowienie i adaptacja dawnego przedszkola na budynek mieszkalny

Gmina Złocieniec z powodzeniem przeprowadziła projekt inwestycyjny, którego celem była adaptacja niegdyś funkcjonującego przedszkola znajdującego się w Nowym Worowie przy ulicy Partyzantów 2 na zasiedlony budynek wielorodzinny. Przeznaczony na mieszkania obiekt, popadający we wcześniejszym czasie w ruinę, został w pełni odnowiony po tym, jak gmina przejęła go w wyniku likwidacji Gminy Ostrowice.

Dzięki tej skrupulatnej renowacji, sześć mieszkań zostało udostępnionych do zamieszkania, oczekując na swoich nowych mieszkańców. Projekt ten obejmował również prace związane z uporządkowaniem terenu przyległego do budynku.

Całkowite wydatki związane z realizacją tej inwestycji osiągnęły wartość 1 543 010,60 zł. Sfinansowanie tej kwoty zostało pokryte dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 234 408,48 zł z Funduszu Dopłat. Pozostałą część, czyli 308 602,12 zł, udało się pokryć dzięki wkładowi własnemu Gminy Złocieniec.