Zajęcia w Klubie Pacjenta w Złocieńcu

Zajęcia w Klubie Pacjenta w Złocieńcu

W styczniu 2023 roku doszło do rozszerzenia działalności Centrum Zdrowia Psychicznego, który należy do szpitala MSWiA. Dzięki temu w przy ulicy Czaplineckiej 1 w Złocieńcu powstał Klub Pacjenta. Prowadzone w miejscu zajęcia dedykowane są dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W założeniu działalności Klubu Pacjenta w Złocieńcu wyróżnia się m.in. aktywizację społeczną, fizyczną, czy trening plastyczny oraz wiele innych aktywności, które dostosowywane są indywidualnie do danego pacjenta. Skorzystać można również z form pomocy, takich jak muzykoterapia, papieroplastyka, zajęcia kulturalne, ruchowe czy terapia sztuką. Klub pomaga uczestnikom w organizacji czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań. Wspiera również psychicznie osoby w doskonaleniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych i społecznych. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę zajęciowego. Każdy uczestnik ma ponadto zapewniony w ciągu dnia ciepły posiłek.