Policja o przemocy wśród dzieci i młodzieży

Policja o przemocy wśród dzieci i młodzieży

Funkcjonariusze Policji z powiatu Drawskiego organizują w szkołach spotkania, rozmawiając o przemocy rówieśniczej. To bowiem powszechny problem wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowane prelekcje mają uświadomić uczniów o sposobach zwalczania przemocy rówieśniczej oraz edukują młodych o skutkach naruszania prawa. 

Jak informuje drawska policja, odpowiedzialność karna nieletnich to temat budzący wiele emocji i kontrowersji. Podczas organizowanych w regionie spotkań policjanci przypominają młodzieży, że są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa. Ponadto informują ich również o konsekwencjach ich nieprzestrzegania. 

Spotkania to także doskonała okazja do poruszania trudnych tematów, takich jak przemoc rówieśnicza. Zalicza się do niej m.in. przemoc fizyczną, słowną i psychiczną. Policjanci podpowiadają również, gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy osoby młode doświadczają agresji lub przemocy ze strony swoich rówieśników.