Złocieniec i Politechnika Koszalińska współpracują w projekcie rewitalizacji historycznego spichlerza

Złocieniec i Politechnika Koszalińska współpracują w projekcie rewitalizacji historycznego spichlerza

W 2023 roku, lokalna administracja Złocieńca oficjalnie zawarła umowę z Politechniką Koszalińską. Głównym celem tego partnerstwa było stworzenie koncepcyjnych planów adaptacji wnętrza i przestrzeni dookoła zabytkowego spichlerza, znajdującego się na ul. Piłsudskiego 14. Budynek ten jest własnością gminy Złocieniec.

Pierwszy etap tej współpracy to przygotowanie do gruntownej odnowy tego cennego obiektu architektonicznego. Planowane działania nie ograniczają się tylko do modernizacji budynku, ale obejmują również przeznaczenie go na nowe cele, takie jak funkcje turystyczne czy administracyjne.

Rezultatem tej synergii między gminą a uczelnią są trzy różne projekty koncepcyjne, które studenci Politechniki Koszalińskiej chcieliby poddać ocenie publicznej. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych na wystawę tych projektów, która odbędzie się 25 marca 2024 r., w godzinach od 12:00 do 14:00. Miejsce wydarzenia to sala widowiskowa na ul. Wolności 6 w Złocieńcu, zwana również salą ZOK. Informację o tym wydarzeniu przekazuje nam złocieniecki urząd miasta.