Ekologiczna modernizacja w Złocieńcu: zielone przystanki i ogród deszczowy

Ekologiczna modernizacja w Złocieńcu: zielone przystanki i ogród deszczowy

Gmina Złocieniec planuje ekologiczną przemianę, wprowadzenie zielonych przystanków autobusowych i ogrodu deszczowego. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Suma ta wynosi blisko 140 tysięcy złotych.

Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie dwóch ekologicznych przystanków autobusowych. Pierwszy z nich zlokalizowany będzie przy dworcu PKS, drugi natomiast na osiedlu Budowo. Dodatkowo, na ulicy Stary Rynek powstanie ogród deszczowy.

Zakres prac obejmuje modernizację wiata przystankowych, które zostaną uatrakcyjnione poprzez dodanie roślinności. W ramach projektu powstanie także ogród deszczowy przy Urzędzie Miejskim w Złocieńcu. Ta innowacyjna inwestycja przyczyni się do rozwoju terenów zielonych gminy i umożliwi gromadzenie wód opadowych w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach.