Prace renowacyjne ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego

Prace renowacyjne ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego

11-tego dnia bieżącego miesiąca, miasto Złocieniec zainicjowało prace renowacyjne dotyczące nawierzchni asfaltowej na ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego. Zakres prac obejmuje fragment drogi przecinający ulicę Wyzwolenia i kończący się przy ulicy Zwycięstwa.

W imieniu firmy, która jest odpowiedzialna za wykonanie remontu, zwracamy się z prośbą o nieblokowanie miejsca pracy przez parkujące samochody w godzinach od 7:00 do 14:00. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, które mogą wyniknąć z tych prac – takie oświadczenie wydał ratusz w Złocieniu.

Złocieniecka administracja gminy zawarła formalną umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na wsparcie finansowe dla tego projektu. Fundusze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i są przeznaczone na zadanie pod tytułem: „Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego (nr 580095Z) w Złocieńcu”.

Całkowite koszty inwestycji wynoszą 276 237,79 zł. Kwota dofinansowania wynosi 165 742,67 zł, natomiast środki pochodzące z budżetu gminy to 110 495,12 zł.