Sołtys nie przypadł do gustu mieszkańcom Kluczewa

Sołtys nie przypadł do gustu mieszkańcom Kluczewa

W środę odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa. Zostało zwołane przede wszystkim w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie sołtysa. W zgromadzeniu wzięli udział przedstawiciele czaplineckiego ratusza, a wśród nich znalazł się burmistrz Czaplina Marcin Naruszewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Michał Olejniczak.

Zarzuty wobec sołtysa

Na początku zebrania wybrano prowadzącego, został nim Konrad Fujarski. Oczywiście i w tym przypadku pojawiły się sprzeciwy. Spór został jednak pomyślnie rozwiązany dzięki interwencji mecenasa współpracującego z ratuszem. Dalszą część spotkania udało się przeprowadzić bez większych problemów, czego dopilnował wybrany większością głosów przewodniczący

Nastąpiło odczytanie wniosku zawierającego zarzuty wobec pani sołtys. Dokument trafił zgodnie z regulaminem w pierwszej kolejności do czaplineckiego ratusza.

Jednym z zarzutów wobec pani Sołtys był problem ze współpracą z Kołem Gospodyń Wiejskich, a raczej jej brak.  Pojawiły się również informacje na temat niejasnych rozliczeń finansowych organizowanych w sołectwie wydarzeń, oraz zarzut dotyczący wykorzystywania świetlicy wiejskiej do celów prywatnych.  Pani sołtys była  obecna na spotkaniu i miała okazję ustosunkować się do skierowanych przeciwko niej zarzutów. Przedstawiony przez Krystynę Kryczkę punkt widzenia znacznie różnił się od przedstawionego we wniosku o jej odwołanie.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, zostało przeprowadzone głosowanie. Jego wynik przesądził o decyzji odwołaniu ze stanowiska sołtysa Kluczewa. W niedalekiej przyszłości zostaną przeprowadzone wybory na to stanowisko.