Spacer po Parku Żubra

Spacer po Parku Żubra

Po świątecznym lenistwie dobrze wybrać się na zimowy spacer. Idealnym miejscem do tego typu aktywności jest park miejski, będący  fragmentem osiemnastowiecznego parku zamkowego. Położony nad rzeką Drawą teren, przyciąga zarówno mieszkańców miasta jak i turystów.  Podczas zimowych spacerów możemy podziwiać rzadkie gatunki drzew natomiast wiosną i latem dodatkową atrakcje stanowią egzotyczne rośliny. Umieszczono je  w ustawionych wzdłuż rzeki gazetonach. W czasie chłodnych miesięcy znajdziemy  je w pałacowej oranżerii.

Park swoją nazwę zawdzięcza pierwszemu powojennemu opiekunowi – Janowi Żubrowi. Jednak większości odwiedzających go osób,  zapewne w pierwszej kolejności na myśl przychodzi zwierzę zamieszkujące puszczę. Tak naprawdę, nazwa stanowi pewną zagwozdkę językową gdyż poprawnie odmieniona powinna brzmieć ” Park Żubera”. Jednak obecnie nikt już się nad tym nie zastanawia i w oficjalnych źródłach również spotkamy się ze zwyczajową nomenklaturą.

Największą atrakcją parku jest Aleja Grabowa. Spacerując specjalnie utworzonym szpalerem możemy podziwiać graby, buki, dęby szypułkowe, jesiony, kasztanowce, klony oraz jawory. Wśród nich znajdują się również ogromne drzewa, zaliczane do pomników przyrody.

Podczas przeprowadzonej w 2009 roku renowacji parku, usunięte zostały samosiejki i  topole, które zajmowały środkową część terenu. W zamian, posadzono nowe krzewy i byliny. Pojawiły się również nowe tablice informacyjne oraz ścieżka dydaktyczna.

Park Żubra jest usytuowany w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego.  Zalicza się również jednocześnie do dwóch stref chronionych – Pojezierza Drawskiego oraz Ostoi Drawskiej.