Trudności finansowe Klubu Sportowego Ogniwo w Złocieńcu utrzymują się: brakuje środków na pokrycie kosztów

Trudności finansowe Klubu Sportowego Ogniwo w Złocieńcu utrzymują się: brakuje środków na pokrycie kosztów

Kłopoty finansowe nie dają o sobie zapomnieć w Klubie Sportowym Ogniwo zlokalizowanym w Złocieńcu. W wyniku ogłoszenia wyników konkursów na realizację zadań publicznych na obszarze gminy Złocieniec, klub jest świadomy, że nie dysponuje wystarczającymi środkami na pokrycie bieżących wydatków. Wynajmowanie hali sportowej stanowi jedno z głównych obciążeń finansowych, co wywołuje finansowy kryzys w obrębie klubu.

Co roku dotacja, którą otrzymuje klub, nie jest zdolna do pokrycia nawet 10% całkowitych kosztów operacyjnych. Tegoroczna dotacja wynosi 11 000 zł i co warto zauważyć, jest to ponownie druga najniższa suma przyznana przez burmistrza. Przykładowo, jedynie koszt najmu hali sportowej przy ulicy Okrzei, niezbędnej do przeprowadzania treningów, wynosi 24 750 zł. Patrząc na sposób podziału funduszy (kto ile dostał), a także biorąc pod uwagę sierpniowy rozmowę z Burmistrzem, jest trudno stwierdzić, jakie kryteria są brane pod uwagę przy rozdzielaniu środków. W przeszłości zadawaliśmy pytania na ten temat, ale nie uzyskaliśmy konkretnej odpowiedzi. W tym roku znowu postaramy się dowiedzieć, jakie kryteria decydują o podziale dotacji i na pewno poinformujemy was o wynikach naszego śledztwa.

Klub Sportowy Ogniwo nieustannie działa na rzecz lokalnej społeczności. Organizowany przez nas sześciogodzinny tygodniowy trening siatkówki dla dziewcząt kosztuje jedynie 80 zł miesięcznie – deklaruje Prezes KS Ogniwo, Arkadiusz Kornacki.